Kim jestem?


Lekarz, specjalista psychiatra. W aktualnej sytuacji pandemicznej oferuję bezpieczną formę porad w ramach usługi E-wizyta / e- recepta. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu osób, które doświadczają trudności i kryzysów w życiu. W codziennej praktyce pomagam osobom, które cierpią z powodu: - depresji i innych zaburzeń nastroju, - zaburzeń lękowych, - zaburzeń snu i trudności z zasypianiem, - zaburzeń psychotycznych, - zaburzeń osobowości, - zaburzeń odżywiania się, - zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, - uzależnień (od alkoholu, benzodiazepin, leków opioidowych, hazardu, seksu, zakupów, pracy) - oporności na dotychczasowe leczenie uzależnienia od alkoholu W porozumieniu z pacjentem, wspólnie opracowujemy sposoby na pokonanie trudności związanych z różnym sposobem żywienia lub wynikających ze stosowania szczególnej diety. Oferuję możliwość dostosowania skutecznej i zgodnej z pacjentem formy leczenia, np. leki dla wegan, lub wegetarian. W swojej pracy kieruję się myślą, że spotkanie pacjenta z psychiatrą to czas, kiedy lekarz musi być autentyczny, szczery, co stanowi podstawę do zbudowania prawidłowej relacji terapeutycznej. Wykształcenie Jestem lekarzem, ukończyłem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Specjalizację z psychiatrii rozpocząłem w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie, pod kierownictwem prof. Andrzeja Zięby, a ukończyłem w Warszawie, w III Klinice Psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPIN), kierowanej przez prof. Marka Jaremę. Doświadczenie Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Pracowałem w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Oddziale Klinicznym III Kliniki Psychiatrii IPIN, od 2011 roku byłem lekarzem w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPIN, pod kierownictwem doktora Bogusława Habrata. Od 2018 roku kieruję tym zespołem. Przez 2 lata współpracowałem z jednym z warszawskich Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Od 2009 do 2016 roku związany byłem z Grupą Synapsis, zespołem terapeutycznym współtworzącym Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych, gdzie prowadziłem konsultacje indywidualne w warunkach poradnianych. Aktualnie prowadzę praktykę prywatną, świadcząc usługi specjalistyczne lekarza psychiatry. Występuję na konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych prezentując wykłady poświęcone różnym zagadnieniom psychiatrii. Współpracowałem z Polską Akademią Nauk, Polsko-Niemieckim Instytutem Terapii Uzależnień, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Prywatnie Realizuję swoje pasje i pomysły. Lubię podróżować, odkrywać nowe miejsca jak i wracać do tych dobrze znanych szukając w nich innych znaczeń i odcieni. Spełniam się odkrywając nowe smaki w kuchni. Inspiruje mnie natura, świat zwierząt, historia, życie społeczne, literatura i muzyka klasyczna, kultura, historia i sztuka Japonii. Wolne chwile spędzam z bliskimi, a gdy szukam wyciszenia, odnajduje je w swoich pasjach, takich jak praktyka Budō, wspinaczka, czy jazda na motocyklu.


Who am I?


Andrzej Silczuk MD, PhD.

Specialist in psychiatry.

 

for contact please use: +48 603 448 445 / silczuk@wp.pl

  

Specialization

 I specialize in diagnosing and treating patients experiencing difficulties and life crises.

 

In my everyday medical practice, I help patients that suffer from:

 

- depression and other mood disorders,

- anxiety disorders,

- sleep disorders, difficulties falling asleep,

- psychotic disorders,

- personality disorders,

- nutrition disorders,

- elderly age mental disorders, 

-  addictions (to alcohol, benzodiazepine, opioids, gambling, sex, shopping, work),

- resistance to so far alcohol addiction therapy.

 

In co-operation with the patient, we plan the ways to copy with various difficulties connected with nutrition or caused by a specific diet, I offer the possibility to adjust effective ways to cure e.g. medicine for vegans, vegetarians.

In my medical practice I believe that the time a patient spends with a psychiatrist is a time when the doctor shall be true and honest in order to create the basis for establishing proper therapeutic rapport.

 

Education

 I’m a doctor, graduated from the faculty of medicine at Jagiellonian University, Collegium Medicum. My specialization in psychiatry began in the Department of Adult Psychiatry in Cracow, under the supervision of professor Andrzej Zięba, and was completed in Warsaw in III Department of Psychiatry in the Institute of Psychiatry and Neurology (IPIN), managed by professor Marek Jarema. 

 

Experience 

  I am a member of the Polish Psychiatric Association and a member of the Polish Society for the Study of Addictions. I worked in the Clinical Department of Adult Psychiatry Clinic of the University Hospital in Krakow, in the Department of Clinical Psychiatry Clinic III IPiN, since 2011 I am a doctor in the Team for Prevention and Treatment of Addictions IPiN, under the leadership of Dr. Boguslaw Habrat. For 2 years I worked with one of Warsaw's Crisis Intervention Centers. From 2009 to 2016 I was associated with the Group Synapsis, a team co-creating a therapeutic center and Mental Health Problems of Family, where I conducted individual psychiatric consultations. Currently I run a private practice, providing specialized services of a psychiatrist. I am a speaker at national and international conferences and seminars, presenting lectures on various topics of psychiatry. I have worked with the Polish Academy of Sciences, the Polish-German Institute of Addiction Therapy, State Agency for Solving Alcohol Problems, the National Bureau of Drug Prevention. 


Kontakt


dr n. med. Andrzej Silczuk - Psychiatra

Adres: Centrum Psychiatrii i Psychoterapii MAŁA ŁĄKA02-793 Warszawa, ul. Małej Łąki 6 lok 1


Telefon / Mobile


dr n. med. Andrzej Silczuk - Psychiatra

Tel: +48 603 448 445 - proszę o kontakt wyłącznie w sprawach związanych z gabinetem prywatnym (kontakt nie służy sprawom związanym z obsługą leczenia szpitalnego w IPIN), prosze o kontakty w godzinach 09:00 - 15:00 w dni powszednie


Wyślij wiadomość / Send a mail


 _    _ _        _   
 | |   | || |    /\   | |   
 | |   | || |_   / \  | |   
 | |   |__  _|  / /\ \  | |   
 | |____   | |  / ____ \ | |____ 
 |______|  |_|  /_/  \_\ |______|