Andrzej Silczuk

Podcast

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ CM). W czasie studiów piastowałem stanowiska członka Rady Wydziału Lekarskiego oraz przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJCM. 

W latach 2004-2007 pracowałem jako lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a od 2007-2021 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W 2018 roku obroniłem dysertację na stopień doktora nauk medycznych: „Trombocytopenia u osób hospitalizowanych z powodu alkoholowych zespołów abstynencyjnych”. 

W latach 2018-2021 kierowałem Zakładem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPIN. Pracę naukową poświęcilem  badaniom czynników moderujących używanie i szkodliwość substancji psychoaktywnych. 

Od 2021 roku jestem adiunktem i wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2023 roku kieruję Zakładem Psychiatrii Środowiskowej WUM), piastowałem rolę dyrektora medycznego w Mindgram (2021-2022), a od wiosny 2022 roku pełnię stanowisko dyrektora medycznego w Wellbee Sp. z o.o. 

Początkiem 2024 roku uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne w ocenie dorobku naukowego i cykl publikacji: „Czynniki moderujące używanie i szkodliwość substancji psychoaktywnych”.

Współpracowałem jako ekspert ds. marihuany medycznej z Polską Akademią Nauk, gdzie obecnie jestem członkiem Komisji Zdrowia Psychicznego Komitetu Zdrowia Publicznego, ponadto realizowałem współprace dydaktyczno-eksperckie dla Polsko-Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJCM). W 2004 r. uzyskałem dyplom lekarza i piastowałem stanowisko członka Rady Wydziału Lekarskiego oraz przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJCM. W latach 2004-2007 pracowałem jako lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a od 2007-2021 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 W 2018 roku obroniłem dysertację na stopień doktora nauk medycznych pod tytułem: „Trombocytopenia u osób hospitalizowanych z powodu alkoholowych zespołów abstynencyjnych”. W latach 2018-2021 kierowałem Zakładem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPIN. Prowadziłem badania nad czynnikami moderującymi używanie i szkodliwość substancji psychoaktywnych.

Od 2021 roku jestem adiunktem i wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektorem medycznym w Mindgram (2021-2022), a od 2022 roku obejmuję stanowisko dyrektora medycznego w Wellbee Polska Sp. z o.o. Współpracowałem jako ekspert ds. marihuany medycznej z Polską Akademią Nauk, Polsko-Niemieckim Instytutem Terapii Uzależnień, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

BLISKo
1

doświadczenia zawodowego.

Pracowałem m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

PONAD
1

publikacji, w tym rozdziałów książek.

Piszę m.in. o psychiatrii, promocji zdrowia i profilaktyce uzależnień.

Ponad
1

odtworzeń autorskiego podcastu Niemyte Dusze o zdrowiu psychicznym od czasu publikacji.

Podcast plasował się na czołowych miejscach rankingów w kategoriach Mental Health oraz Health and Fitness.