Andrzej Silczuk

Podcast

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJCM). W 2004 r. uzyskałem dyplom lekarza i piastowałem stanowisko członka Rady Wydziału Lekarskiego oraz przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJCM. 

W latach 2004-2007 pracowałem jako lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a od 2007-2021 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 W 2018 roku obroniłem dysertację na stopień doktora nauk medycznych pod tytułem: „Trombocytopenia u osób hospitalizowanych z powodu alkoholowych zespołów abstynencyjnych”. 

W latach 2018-2021 kierowałem Zakładem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPIN. Prowadziłem badania nad czynnikami moderującymi używanie i szkodliwość substancji psychoaktywnych. 

Od 2021 roku jestem adiunktem i wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektorem medycznym w Mindgram (2021-2022), a od 2022 roku obejmuję stanowisko dyrektora medycznego w Wellbee Polska Sp. z o.o.

Współpracowałem jako ekspert ds. marihuany medycznej z Polską Akademią Nauk, Polsko-Niemieckim Instytutem Terapii Uzależnień, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJCM). W 2004 r. uzyskałem dyplom lekarza i piastowałem stanowisko członka Rady Wydziału Lekarskiego oraz przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJCM. W latach 2004-2007 pracowałem jako lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a od 2007-2021 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 W 2018 roku obroniłem dysertację na stopień doktora nauk medycznych pod tytułem: „Trombocytopenia u osób hospitalizowanych z powodu alkoholowych zespołów abstynencyjnych”. W latach 2018-2021 kierowałem Zakładem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPIN. Prowadziłem badania nad czynnikami moderującymi używanie i szkodliwość substancji psychoaktywnych.

Od 2021 roku jestem adiunktem i wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektorem medycznym w Mindgram (2021-2022), a od 2022 roku obejmuję stanowisko dyrektora medycznego w Wellbee Polska Sp. z o.o. Współpracowałem jako ekspert ds. marihuany medycznej z Polską Akademią Nauk, Polsko-Niemieckim Instytutem Terapii Uzależnień, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

1
BLISKo

doświadczenia lekarskiego.

Pracowałem m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

1
PONAD

publikacji, w tym rozdziałów książek.

Piszę m.in. o psychiatrii, promocji zdrowia i profilaktyce uzależnień.

1
Ponad

odtworzeń autorskiego podcastu Niemyte Dusze o zdrowiu psychicznym od czasu publikacji.

Podcast plasował się na czołowych miejscach rankingów w kategoriach Mental Health oraz Health and Fitness.